KT er en strategi for å kunne oversette og implementere forskning til praksis, arbeidsliv og politikk, og har fått stor oppmerksomhet og tilslutning internasjonalt. Dette kurset er laget for å gi deg en enklest mulig og praktisk rettet innføring i temaet.